Skolens målsætning og visioner

Inden for rammerne af den til enhver tid gældende folkeskolelovgivning, samt Hedensted Kommunes målsætning, er det Stouby Skoles mål, at eleverne skal trives og bevare lysten og glæden ved at lære.

Visionen for Stouby Skole er, at

Personalet, bestyrelsen, forældrene og eleverne i fællesskab arbejder for en skole, hvor eleverne gennem hele skoleforløbet sakl trives og bevare lysten og glæden ved at lære.

Målsætning for Stouby Skole

Skolens liv er præget af udviklende, rummelige læringsmiljøer med faglige, kropslige og kreative udfordringer til den enkelte elev.

Det fysiske miljø understøtter de pædagogiske læringsmiljøer gennem æstetiske, lyse og imødekommende rammer.
Stouby Skole er en levende skole, hvor glæde, selvværd, ligeværd, engagement, tolerance og demokratisk samspil er væsentlige faktorer i skolens liv og hverdag.

Værdisætning for Stouby skole:

Undervisningen:

 • Det er værdifuldt, at undervisningen indeholder undren, forundring og fordybelse.
 • Det er værdifuldt, at undervisningen rummer mange måder at lære på og giver plads og tid til udvikling af selvstændighed.
 • Det er værdifuldt, at eleverne i undervisningen er aktive - fagligt, kreativt og kropsligt.
 • Det er værdifuldt, at undervisningen tilgodeser den enkelte elevs alsidige personlige udvikling.
 • Det er værdifuldt, at der i undervisningen samarbejdes på tværs af alder og klasser.

Elevinddragelse:

 • Det er værdifuldt, at eleverne oplever fællesskabet som uundværligt for den enkelte elev og den enkelte opleves som uundværlig for fællesskabet.
 • Det er værdifuldt, at eleverne har medindflydelse og medbestemmelse, vedrørende undervisningens indhold og form samt målfastsættelse og evaluering.
 • Det er værdifuldt, at eleverne er ansvarlige og aktive partnere.

Samarbejdet mellem skole og hjem:

 • Det er værdifuldt, at forældresamarbejdet bygger på en åben og ærlig dialog såvel i det individuelle som i det fælles samarbejde.
 • Det er værdifuldt sammen at skabe rammer for et godt samarbejde mellem skole og hjem.
 • Det er værdifuldt, at forældrene inddrages i og er medansvarlige for det sociale liv blandt eleverne.

De interne relationer:

 • Det er værdifuldt, at de ansatte har viljen til at ville eleverne, hinanden og skolen. Dagligdagen er derfor baseret på åbenhed, ærlighed, reel dialog, respekt og ligeværd.
 • Det er værdifuldt, at de ansattes kvaliteter og kvalifikationer udvikles, så Stouby Skole udvikles og opleves som en spændende arbejdsplads med udfordringer og muligheder.
 • Det er værdifuldt, at der er årlige fælles oplevelser og samarbejdsrelationer skolebestyrelsen og personalet imellem.

Lokalsamfundet:

 • Det er værdifuldt, at skolen er en del af og deltager aktivt i lokalsamfundet
 • Det er værdifuldt at medtænke og gøre brug af lokalsamfundet