Skolens forventninger til forvaltning og politiker på skoleområdet

Skolens synspunkt til Børne, undervisning og kulturafdelingen og politikerne
  • Klare udmeldinger vedr. rammer og mål
  • Den nødvendige vejledning til at udfylde rammerne og til at opnå målene
  • Mulighed for, og rum til at udfordre de opstillede mål og rammer
  • Tid til at implementere kommunale mål og indsatsområder