Forældrebetalingen i 2019 for børns pasning i SFO

Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 fastsat forældrebetalingen for børns pasning i SFO.

Takster gældende fra 1. januar 2019

Takst pr. måned

 

 

Heldagsplads

1.901,00 kr.

Eftermiddagsplads

1.623,00 kr. 

Morgenplads

685,00 kr.

2-dagsmodul

685,00 kr.

Ugemodul i ferier

687,00 kr.

Brobygningstakst

1.901,00 kr.

Forældrebetalingen fordeles på 11 rater, idet juli måned er betalingsfri.

SFO-takster